वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय? त्यावर कोण कोण हक्क सांगू शकतो? याची तुम्हाला सर्व माहिती असणे आवश्यक आहे

  वडिलोपार्जित मालमत्ता

  Ancestral property : वडिलोपार्जित मालमत्ता ही एखाद्याच्या पूर्वजांच्या मालकीची आणि पिढ्यानपिढ्या पुढे गेलेली कोणतीही मालमत्ता समजली जाते. वडिलोपार्जित संपत्ती केवळ त्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठीच नव्हे तर त्यांच्या भावनात्मक दृष्टीने आणि मुल्यासाठी देखील महत्वाची आहे.

  मोठ्या कुटुंबांमध्ये अशा मालमत्तेची मालकी घेणे आणि ते एकमेकाकडे सोपविणे, हस्तांतरित करणे थोडे आव्हानात्मक असते. कारण अशा मालमत्तेच्या वारसाबाबत अनेक गैरसमज आणि वादविवाद आहेत. ज्ञानाचा अभाव हे कुटुंबातील वाद किंवा कायदेशीर समस्यांचे मुख्य कारण आहे.

  त्यामुळे तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेची मूलभूत माहिती जाणून घेण्यास आणि त्यावरील तुमचे हक्क समजण्यास मदत होईल.

  वडिलोपार्जित मालमत्तेवर किती पिढ्या हक्क सांगू शकतात?

  सतत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नात हा प्रश्न सर्वात विचारला जातो, तो प्रश्न म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय? ते आधी समजून घ्या, समजा तुमच्या आजोबांची तुमच्या गावात मालमत्ता आहे.

  याचा अर्थ असा आहे की, आपण ते वारसा हक्काने घेऊ शकता? त्याच्या हक्क सांगताना कोणी अडथळा करीत असेल तर तुम्ही तुमचा हिस्सा मागण्यासाठी कायदेशीररित्या दावा करू शकता का?

  अविभक्त वडिलोपार्जित घराच्या बाबतीत, पुरुषांच्या चार तात्काळ पिढ्यांचा दावा असू शकतो. म्हणजेच ‘अ’ कडे पारंपारिक मालमत्ता असेल तर या चार पिढ्यांचा त्यावर वारसा हक्क आहे.

  किती पिढ्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करू शकतात

  या प्रकरणात अट एवढीच आहे की, चौथ्या पिढीपर्यंत मालमत्ता अविभक्त राहिली पाहिजे. अशा वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या संदर्भात, मुलाचा वारसा हक्क जन्माने समाविष्ट किंवा जमा होतो. अशाप्रकारे, जरी मुलगा विभक्त झाला किंवा वारसाहक्क झाला, तरी मालमत्तेवरील दावा वैध राहतो.

  अविभाजित मालमत्ता म्हणजे काय?

  समजा ‘अ’ ला तीन मुलगे होते – ‘अ’1, ‘अ’2 आणि ‘अ’3. जर ‘अ’ ने वडिलोपार्जित मालमत्तेची तीन मुलांमध्ये समान विभागणी करण्याचे ठरवले, तर ती मालमत्ता विभाज्य मालमत्ता बनते आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता असू शकत नाही. तसे झाल्यास वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत कोणताही नियम लागू होणार नाही.

  हा नियम 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मंजूर केला होता आणि नमूद केले होते की कोणतीही पूर्वी विभागलेली किंवा वितरित केलेली मालमत्ता यापुढे कौटुंबिक/वडिलोपार्जित मालमत्ता राहणार नाही.

  वडिलोपार्जित मालमत्तेतून वगळणे

  काही पालक किंवा आजी-आजोबांचे त्यांच्या संततीशी चांगले संबंध नसू शकतात, त्यांच्यात काही वाद विवाद असू शकतात. त्या परिस्थतीत ते त्यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेपासून रोखू शकतात.

  मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या हे शक्य नाही. चार-पिढ्यांच्या वंशातील कोणताही पुरुष भाग किंवा हिस्सा आपोआप मालमत्तेचा वारसा मिळवण्याचा हक्कदार असतो.

  तथापि, तुम्ही तुमच्या संततीला स्व-अधिग्रहित वैशिष्ट्यांचा वारसा मिळण्यापासून वगळू शकता. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करण्याची कालमर्यादा सुमारे 12 वर्षे आहे.

  तथापि, दाव्याला विलंब करण्याचे वैध कारण असल्यास, न्यायालय आपली विनंती स्वीकारू शकते आणि त्यावर प्रक्रिया करू शकते.

  तुम्हाला तुमच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेची विक्री रोखण्यासाठी दिवाणी खटला दाखल करायचा असल्यास, तो विक्री कालावधीच्या तीन वर्षांच्या आत करणे आवश्यक आहे.

  वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत मालकी कधी सुरू होते?

  वडिलोपार्जित मालमत्तेची मालकी जन्मापासून सुरू होते. चार पिढ्यांच्या वंशात पुरुष मूल जन्माला आले तर त्याला आपोआप वडिलोपार्जित संपत्ती मिळते.

  वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि वंशपरंपरागत मालमत्ता यात फरक आहे का?

  होय, वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि वंशपरंपरागत मालमत्ता यात निश्चित फरक आहे. वारसा मिळालेली मालमत्ता म्हणजे मालकाच्या मृत्यूनंतर इच्छापत्राद्वारे किंवा भेटवस्तूद्वारे मिळालेली कोणतीही मालमत्ता असू शकते.

  वडिलोपार्जित संपत्ती जन्मतःच मिळते. वारशाने मिळालेली मालमत्ता कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याकडून मिळू शकते. तथापि, तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की, तुमची आई, आजी, काका, भाऊ किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांकडून वारशाने मिळालेली मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणून पात्र नाही.

  तुमचे वडील, आजोबा, पणजोबा आणि पणजोबा यांच्याकडून वारशाने मिळालेल्या मालमत्ता केवळ वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणून पात्र ठरतात.

  तसेच, वडिलांनी किंवा आजोबांनी मुलाला भेट दिलेली कोणतीही मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणून पात्र होणार नाही, त्यासाठी कोणताही वाद न करता वारसा हक्क समजून घेतला पाहिजे.

  वडिलोपार्जित मालमत्तेतील महिलांचे हक्क

  सुरुवातीच्या हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 नुसार महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करण्याची परवानगी नव्हती. 2005 मध्ये कायद्यात बदल झाले आणि हे नियम बदलले.

  सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर समान अधिकार वापरण्याची परवानगी देणारी दुरुस्ती केली. ही सुधारणा 9 सप्टेंबर 2005 रोजी करण्यात आली. मुलीचे लग्न झाल्यानंतरही ती सर्व मालमत्तेवर समान वारसा हक्क असलेली व्यक्ती म्हणून कायम राहते.

  2005 मध्ये, मुलीने तिचा हक्क बजावण्यासाठी 9 सप्टेंबर 2005 रोजी मुलगी आणि वडील जिवंत असले पाहिजेत असा नियम होता.

  ते 2018 मध्येही कमी करण्यात आले. 2005 पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरी मुलगी त्यांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकते.

  तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जर एखाद्या मुलीने मालमत्तेचा काही भाग तिच्या मुलाला/मुलीला दिला तर ती यापुढे वडिलोपार्जित मालमत्ता राहणार नाही. ती केवळ वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता असेल.

  वडिलोपार्जित शेतजमिनीमध्ये महिलांचे हक्क

  भारतात, शेतजमीन हा नेहमीच पुरुषांना वारशाने मिळालेला आणि उपभोगलेला विशेषाधिकार राहिला आहे. त्यामुळे शेतजमीन ही नेहमीच किफायतशीर मालमत्ता असते आणि त्याची किंमत खूप जास्त असते.

  हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956, महिलांना वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर दावा करण्याची परवानगी देत ​​नाही. आता या कायद्यातही बदल झाला आहे. सध्या, महिला वडिलोपार्जित असल्यास शेतजमिनीवर समान हक्क सांगू शकतात.

  वडिलोपार्जित मालमत्तेत प्रत्येक पिढीचा वाटा किती?

  आता, हा एक अतिशय महत्वाचा आणि खास प्रश्न आहे. काही बाबतीत वडिलोपार्जित संपत्तीत आपला हिस्सा मागणे किंवा मागणी योग्य नाही हे कळले तर कसे वाटेल?

  समजा तुमच्या आजोबांचे मोठे घर होते. त्याला चार मुलगे होते, आणि या प्रत्येकाला आणखी दोन मुलगे होते, त्या प्रत्येकाला आणखी दोन मुलगे झाले आणि तूम्ही आठ नातवंडांपैकी एक आहात.

  वडिलोपार्जित धोरण शेवटच्या वारसा पर्यंत म्हणजे थरापर्यंत दिले जाते. पहिल्या पिढीचा संपूर्ण मालमत्तेत समान वाटा असेल. वडिलांच्या वारशात जो काही वाटा पुढच्या पिढीला मिळेल. तो पदानुक्रमे याच मार्गाने वाटला जातो.

  तेव्हा त्यासाठी लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांच्या तुलनेत व किंमतीच्या मानाने तुम्हाला मिळणारा खरा हिस्सा कधीकधी अत्यल्प असू शकतो.

  वडिलोपार्जित संपत्तीवर कोणाचा अधिकार आहे?

  पहिल्या चार पिढ्यांमध्ये जन्मलेल्या दोन्ही मुलगे आणि मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेवर समान हक्क आहेत.

  तथापि, वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी एक विशिष्ट कालमर्यादा आहे आणि त्या कालावधीपूर्वी तुम्ही तुमचा हिस्सा दावा केला पाहिजे.

  कोणती मालमत्ता वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणून ओळखली जाते?

  वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे काय याचे उत्तर आहे – वडिलोपार्जित संपत्तीला वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणतात.

  सासरच्या मालमत्तेत जावयाचा अधिकार

  याचे उत्तर अतिशय सोपे आहे. कोणताही जावई कोणत्याही परिस्थितीत सासरच्या मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही. तो मालमत्ता बांधण्यासाठी सासरच्यांना पैसे देऊ शकला असता किंवा त्यांची काळजी घेऊ शकला असता. मात्र, जावई कुटुंबाचा भाग नसल्याने त्यावर कोणताही अधिकार असू शकत नाही.

  वडील आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता विकू शकतात का?

  वडिलोपार्जित संपत्ती अविभाजित राहिल्यास, वारसांच्या संमतीशिवाय वडील आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता विकू शकत नाहीत.

  जर दोन मुलगे असलेल्या वडिलांना वडिलांकडून वडिलोपार्जित संपत्ती मिळाली असेल, तर नातवंडांनाही मालमत्तेत वाटा असतो आणि वडिलांना पुत्रांच्या संमतीशिवाय ती केव्हाही आणि कधीही पूर्व संमती शिवाय विकता येत नाही.

  भारतात वडिलोपार्जित मालमत्ता कायदा आहे का?

  व्यक्तीचा धर्म

  योग्य वडिलोपार्जित मालमत्ता कायदा लागू

  हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध

  हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956

  ख्रिश्चन धर्म

  भारतीय उत्तराधिकार कायदा

  इस्लाम

  शरीयत – मुस्लिम वैयक्तिक कायदा

  होय, भारतात विशिष्ट वडिलोपार्जित मालमत्ता कायदे आहेत आणि हे कायदे वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांसाठी वेगळे आहेत.

  हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार वारस

  वर्ग -१ वारसवर्ग -२ वारसअॅग्नेट (Agnates)कोग्नेट (Cognates)
  I. मुलगा II. मुलगी iii. विधवा iv. आई v. पूर्व मृत मुलाचा मुलगा vi. पूर्व मृत मुलाची मुलगी vii. पूर्व मृत मुलाची विधवा viii. पूर्व मृत मुलीचा मुलगा ix. पूर्व मृत मुलीची मुलगी x. पूर्व मृत मुलाच्या पूर्व मृत मुलाचा मुलगा xi. पूरब मृत मुलाच्या पूर्व मृत मुलाची मुलगी xii. पूर्व मृत मुलाच्या पूर्व मृत मुलाची विधवाI. वडील ii. (१) मुलाच्या मुलीचा मुलगा, (२) मुलाच्या मुलीची मुलगी, (३) भाऊ, (४) बहीण iii. (१) मुलीच्या मुलाचा मुलगा, (२) मुलीच्या मुलाची मुलगी, (३) मुलीच्या मुलीचा मुलगा, (४) मुलीच्या मुलीची मुलगी. iv. (१) भावाचा मुलगा, (२) बहिणीचा मुलगा, (३) भावाची मुलगी, (४) बहिणीची मुलगी. v. वडिलांचे वडील; वडिलांची आई. vi. वडिलांची विधवा; भावाची विधवा. vii. वडिलांचा भाऊ; वडिलांची बहिण. viii. आईचे वडील; आईची आई ix. आईचा भाऊ; आईची बहीणउदाहरणः वडिलांच्या भावाचा मुलगा किंवा वडिलांच्या भावाची विधवा.

  नियम १: दोन वारसांपैकी, जो जवळच्या नात्यात असेल त्याला जास्त प्राधान्य दिले जाते. नियम २: जेथे चढत्या पदांची संख्या समान किंवा कोणतीही नसते, तर वडिलांच्या अधिक जवळच्या व्यक्तीला प्राधान्य दिले जाते. नियम ३: जेथे वारस दोघांनाही नियम १ किंवा नियम २ नुसार दुसर्‍यास प्राधान्य देण्यास पात्र नाही.

  उदाहरणः वडिलांच्या बहिणीचा मुलगा किंवा भावाच्या मुलीचा मुलगा नियम १: दोन वारसांपैकी, जे जवळच्या नात्यात आहे त्याला प्राधान्य दिले जाते. नियम २: जेथे चढत्या पदांची संख्या समान किंवा कोणतीही नसते, तर वडिलांच्या अधिक जवळच्या व्यक्तीला प्राधान्य दिले जाते. नियम३: जेथे वारस दोघांनाही नियम १ किंवा नियम २ नुसार दुसर्‍यास प्राधान्य देण्यास पात्र नाही.

  टीपः अ‍ॅग्नेट्स हे पुरुषांद्वारे संबंध असतात परंतु रक्ताने किंवा दत्तक घेत नाहीत. हे विवाह द्वारे संबंध असू शकतात. कोग्नेट हे स्त्री संबंधातून असलेली नाती आहेत.

  पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर पत्नीचा काही अधिकार आहे का?

  हिंदू कायद्यानुसार, एखाद्या पुरुषाच्या पत्नीला त्याच्या मृत्यूनंतर वर्ग-1 च्या वारसांतर्गत त्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळण्याचा हक्क आहे.

  पतीच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेच्या मृत्यूचे नियम गुंतागुंतीचे असू शकतात. जर पती मरण पावला तर त्याची इच्छा प्रबळ होईल, पत्नीला तिच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेपासून वेगळे करेल.

  लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेल्या मुलाला वडिलोपार्जित संपत्तीवर काही अधिकार आहे का?

  जून 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेले मूल त्यांच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा करू शकते.

  आदेशात म्हटले आहे की, “एखादी स्त्री किंवा पुरूष दीर्घकाळापासून पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असल्यास, ते वैवाहिक बंधन मानले जाईल. ते पुरावा कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत गृहित धरले जाऊ शकते.”

  दत्तक मुलाचा वारसा

  दत्तक मूल देखील वर्ग 1 चा वारस आहे आणि त्याला जैविक मुलाचे सर्व हक्क मिळतात. तथापि, जर दत्तक वडिलांना एखाद्या गुन्ह्यामुळे कोणत्याही मालमत्तेत अपात्र ठरविले असेल तर दत्तक मूल आपल्या दत्तक वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही.

  जर वडिलांनी अन्य कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केला असेल आणि दत्तक मूल त्याच धर्माचा अभ्यास करीत असेल, तरीही अशा परिस्थितीत, दत्तक मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळू शकत नाही.

  बेकायदेशीर मुलाचा वारसा

  खालील श्रेणीतील मुलांच्या कायदेशीररित्या अवैध मुले म्हणून ओळखले जाते:

  • (कायद्याद्वारे) निरर्थक विवाहातून जन्मलेली मुले.
  • रद्द/रद्द करण्यायोग्य विवाहांमुळे जन्मलेली मुले.
  • बेकायदेशीर संबंधातून जन्मलेली मुले.
  • उपपत्नींनी जन्मलेली मुले.
  • योग्य समारंभांशिवाय केलेल्या विवाहांमुळे जन्मलेली मुले वैध नाहीत.

  हिंदू विवाह कायदा, 1955 चे कलम 16 (3) – ज्यातील तरतुदी हिंदूंव्यतिरिक्त शीख, जैन आणि बौद्धांना लागू होतात. कायद्यात असे नमूद केले आहे की अवैध मुले केवळ त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर हक्कदार आहेत आणि इतर कोणत्याही बाबतीत नाहीत.

  तथापि एससीने स्पष्ट केले की अशा मुलांचा त्यांच्या पालकांच्या स्व-अधिग्रहित तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क आहे.

  वारसावर धर्मांतराचा प्रभाव

  HSA नुसार दुसर्‍या धर्मात धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला अजूनही मालमत्ता मिळू शकते. भारतीय कायदा एखाद्या व्यक्तीला मालमत्तेचा वारसा मिळण्यास अपात्र ठरवत नाही कारण त्यांनी त्यांचा धर्म किंवा धार्मिक विश्वास बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  जात अपंगत्व निर्मूलन कायद्यात (Caste Disabilities Removal Act) असे नमूद करतो की ज्याने त्याचा/तिचा धर्म सोडला आहे त्याला मालमत्ता मिळू शकते.

  तथापि, धर्मांतरातील वारसांना समान अधिकार मिळत नाहीत. धर्मांतरित व्यक्तीचा मुलगा किंवा मुलगी हिंदू धर्माव्यतिरिक्त कोणताही धर्म स्वीकारल्यास वडिलोपार्जित मालमत्तेसाठी अपात्र ठरू शकतो.

  मालमत्ता हक्क आणि भारतात विधवांचा वारसा

  हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 (1956 च्या हिंदू वारसा हक्क कायदा), असे स्थापित करतो की एखाद्या मृत व्यक्तीची मालमत्ता, जर तो मृत्युपत्र न सोडता मरण पावला, तर त्याच्या वारसांना वेळापत्रकाच्या वर्ग 1 नुसार वितरित केली जाईल.

  जर एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न सोडता मरण पावली तर त्याची विधवा एक वाटा घेते. वर्ग- १ मृत व्यक्तीचे वारस, विधवा, पूर्ववर्ती मुलीचा मुलगा, मुलगी असेल पूर्वाश्रमीच्या मुलीचा, त्याचा मुलगा, त्याची मुलगी, त्याची आई, पूर्ववर्ती मुलाचा मुलगा, पूर्ववर्ती मुलाची मुलगी, पूर्ववर्ती मुलाची विधवा, पूर्वसूचित पुत्राचा पुत्र, पूर्वाश्रमीच्या मुलाच्या पूर्ववर्ती मुलाची मुलगी, पूर्ववर्ती मुलाच्या विधवा आहेत.

  ज्येष्ठ नागरिकांना मालमत्तेवर विशेष अधिकार आहे

  कोलकाता उच्च न्यायालयाने सांगितले की, मुलगा, सून हे ‘परवानाधारक’ आहेत. 23 जुलै 2021 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांचा त्यांच्या घरात राहण्याचा अधिकार कायम ठेवला आणि सांगितले की त्यांचा मुलगा आणि मुलगी ‘परवानाधारक’ होते आणि ते त्यांच्या मालमत्तेत राहत होते आणि म्हणून त्यांना बेदखल करण्याचा अधिकार आहे.

  उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 21 च्या पेंडुलममधून ज्येष्ठ नागरिकाला स्वतःच्या घरात राहण्याचा अधिकार असला पाहिजे.

  आवाजी सुनावणीत आपला आदेश देताना उच्च न्यायालयाने म्हटले: “ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरी राहणारी मुले आणि त्यांचे पती-पत्नी अधिक चांगले ‘परवानाधारक’ आहेत हे सिद्ध झाले आहे. ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या मुलांशी आणि त्यांच्या कुटुंबियांशी सहमत नसल्यास, असा परवाना कालबाह्य होईल.”

  कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा दिल्ली उच्च न्यायालय आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांसारखाच आहे.

  वडिलोपार्जित मालमत्ता कोण विकू शकते?

  वडिलोपार्जित मालमत्ता चार पिढ्यांपर्यंत कोणीही विकू शकत नाही. हिंदू अविभक्त कुटुंब प्रमुख (HUF) मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवू शकतो आणि कुटुंबातील उर्वरित सदस्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करू शकतो.

  तथापि, मालमत्ता विकायची असल्यास, प्रत्येक भागधारकाने संबंधित कागदपत्रांवर सहमती आणि स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. कुटुंबातील एक सदस्य असहमत असला तरीही मालमत्ता विकली जाऊ शकत नाही.

  उर्वरित भागधारक कायदेशीर कारवाई करू शकतात आणि एखाद्याने योग्य संमती फॉर्मशिवाय मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न केल्यास विक्री होण्यापासून रोखू शकतात.

  शेवटी, वडिलोपार्जित संपत्ती नेहमीच मौल्यवान आणि भावनिक मानली जाते आणि म्हणून कुटुंबांना त्यांची हक्काची गोष्ट धरून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. काही प्रकरणांमध्ये, वडिलोपार्जित मालमत्ता कुटुंबांना एकत्र ठेवतात आणि चांगले बंध निर्माण करतात.

  FAQ’S

  मालमत्तेचा हक्क कायदेशीर हक्क आहे का?

  घटना अधिनियम १९७८ मध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे मालमत्ता ताब्यात घेणे हा मूलभूत अधिकार नाही. तथापि, हा कायदेशीर, मानवी आणि घटनात्मक हक्क आहे.

  लग्नानंतर मुलगी वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकते?

  होय, कायद्यानुसार विवाहित मुलीला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. तिचा भाऊ किंवा अविवाहित बहिणीइतकाच हक्क आहे.

  मालमत्तेच्या अधिकारामध्ये काय समाविष्ट आहे?

  सर्व भारतीयांना मालमत्तेचा हक्क आहे. त्यांना मालमत्ता संपादन, व्यवस्थापन, प्रशासन, उपभोग आणि विल्हेवाट लावण्याचेही अधिकार आहेत. यापैकी काहीही जमीन कायद्याच्या विरोधाभास नसल्यास, त्या व्यक्तीस दोषी मानले जाऊ शकत नाही.

  वडिलांच्या संपत्तीवर मुलाचा हक्क आहे का?

  होय, मुलगा वर्ग १ चा वारसदार आहे आणि वडिलांच्या मालमत्तेवर त्याचा हक्क आहे.

  ज्येष्ठ नागरिकांना मालमत्तेवर विशेष अधिकार आहे?

  होय, सर्वोच्च न्यायलयाने जेष्ठ नागरिकांना सून मुलगा घराबाहेर काढू शकत नाहीत, असा निर्णय दिला आहे.

  ***

  या लेखामुळे तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेची विस्तृत माहिती मिळाली असावी आणि तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि वारसा मिळालेली मालमत्ता यातील स्पष्ट फरक देखील समजला असावा.

  जर तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्ती कायदेशीररित्या मिळाली असेल, तर त्यात तुमचा हिस्सा समजून घेण्यासाठी वकिलाशी बोला.

  विनंती : जर हि माहिती आवडली तर शेअर करा.